Over Innotran

Innotran is een bureau voor (interim) management, onderzoek en advies gericht op innovatie van de bedrijfsvoering van maatschappelijke organisaties. We zijn met name gespecialiseerd in strategische vraagstukken en de organisatie en transitie van werkprocessen. Onze deskundigheid is vooral relevant voor onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties en woningcorporaties die hun bedrijfsvoering willen optimaliseren of die externe deskundigheid zoeken voor de aanpak van een project of strategisch vraagstuk.

Wat doen we?

Innotran biedt tijdelijk management, onderzoek naar verbeterpunten, advies rond strategische vraagstukken en begeleiding van transitieprocessen. Ons motto luidt: 'Van visie naar uitvoering, van wens naar werkelijkheid'. We helpen u bij de realisatie van een toekomstbestendige organisatie met een goed doordachte strategie, efficiënte werkprocessen en inzet van de juiste mensen en hulpmiddelen.

Hoe doen we dat?

Belangrijke succesfactoren in ons werk zijn betrokkenheid en integriteit. Zodra we constateren dat er sprake is van een wederzijdse 'klik', gaan we samen met u op zoek naar de essentie van uw vraagstuk. Die vertalen we naar een heldere opdrachtformulering (bijvoorbeeld in de vorm van een projectovereenkomst voor bepaalde tijd) of we werken op basis van urendeclaratie. Bij een langdurige werkrelatie kunnen we op een gegeven moment afspreken dat u achteraf zelf bepaalt wat de geleverde dienst voor u waard is geweest. De meeste opdrachten voeren we uit bij onze opdrachtgevers in huis.

Wie zijn we?

De naam Innotran (samengesteld uit de begrippen innovatie en transitie) staat voor een gedegen aanpak, integriteit en jarenlange ervaring op managementniveau. Initiatiefnemer is Matthie van Merwerode, interim manager/adviseur gespecialiseerd in strategische vraagstukken rond de organisatie van werkprocessen en huisvesting. Hij is in principe ook uw eerste aanspreekpunt. Voor verdere specialistische kennis beschikt hij over een groep zeer deskundige associé’s.

Matthie van Merwerode
interim manager/adviseur
 
06 - 53 29 61 71